o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981), podaje się do publicznej wiadomości, że:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią techniczną w dniu 10 stycznia 2020 r. nie działa strona internetowa spółki oraz poczta elektroniczna pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. Na chwilę obecną korespondencja może być przesyłana faksem na nr 91 317 00 15 lub dostarczona osobiście do sekretariatu spółki. Aktualnie prowadzone są prace nad jak najszybszym usunięciem awarii. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i niedogodności z tym związane.

Harmonogram na okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w godzinach 10.00 - 14.00.

W dniu 19.12.2019 roku od godz. 15.00 do godz. 16.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne w formie protestu mieszkańców w sprawie usamodzielnienia szkoły w Pilchowie. Miejsce zgromadzenia: Pilchowo przejście dla pieszych ul. Szczecińska przy skrzyżowaniu z ulicą Leśną.