W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032” i możliwością pozyskania przez Gminę Police środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Polic informuje, że do 30 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Policach przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych usuwaniem, odbiorem i utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej.  Nowy rozkład jazdy w zakładce KOMUNIKACJA

W miniony weekend w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odbyły się dwa pierwsze turnieje Chemik CUP im. Rafała Kołackiego – o puchar prezesa PEC i starosty polickiego.

12 października 2018 roku Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał umowę na przebudowę świetlicy wiejsko-strażackiej w Tanowie, a 22 stycznia 2020 roku odbyło się je uroczyste otwarcie.

Burmistrz Polic Władysław Diakun został nominowany do tytułu Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna. Nominacja za: Rozwój gminy i działalność na rzecz mieszkańców.