Burmistrz Polic informuje, że w wykazach nr 1/Dz/18 i nr 3/Dz/18 z dnia 08.02.2018 r. dotyczących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscu określającym datę wywieszenia i zdjęcia wykazu wpisano:

"Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 08.02.2018 r. do 26.02.2018 r."

Powinno być:

"Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r."

Pozostałe informacje w wykazach pozostają bez zmian.

załącznik PDF

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz nr 3/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz nr 1/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących terenów stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 8/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomość gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NR 6/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 7/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 7/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 6/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 6/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 tekst jednolity), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 5/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz  nr 5/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 4/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 4/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 2/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 2/Dz/18